Page Nav

HIDE
FALSE
TRUE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}
header

A valóságos metaverzum - az emberi intelligenciának a mesterséges intelligencia által képviselt tere

 A metaverzumot jellemzően egy olyan kollektív, virtuálisan létező közösségi térnek tekintjük, amelyet a digitálisan kiterjesztett fizikai v...


 A metaverzumot jellemzően egy olyan kollektív, virtuálisan létező közösségi térnek tekintjük, amelyet a digitálisan kiterjesztett fizikai valóság és a csak digitálisan létező virtuális valóság kapcsolata hoz létre. A metaverzum egy olyan virtuális tér, amelyben a virtuális módon reprezentált fizikailag létező felhasználók (nevezzük tartalmaknak) virtuális vagy kiterjesztett (augmented) valóságot megjelenítő eszközök segítségével interakcióba léphetnek egymással és számítógépes algoritmusokkal (ügynökökkel), és közös tevékenységet végezhetnek egy olyan térben, ahol a fizikailag létező világ korlátai nem érvényesülnek. 

Ez a hagyományos meghatározása a metaverzumnak. Ezen túlmenően, az a metaverzum, amely egy olyan, virtuális térben történő kiterjesztése a valós világnak, amelyben a valós világban létező élő és élettelen tartalmak (contents) önállóan is működő módon reprezentált aktív formában lehetnek jelen, és kapcsolatba lépve együttműködhetnek egymással, és amely interakcióknak a valóságban is megvalósuló eredménye jöhet létre, a valóságos metaverzum formájának a meghatározása. 

A valóságos metaverzumban nem csak a valós világ tartalmai képesek reprezentálódni, de a valóságos metaverzum az interakciók által önmagát is képes reprezentálni a valós világban. A valóságos metaverzum nem csupán összeköttetést hoz létre és cselekvési teret biztosít a virtuális térben a valóságosan létező tartalmak számára, hanem önmagában is képes a benne reprezentált tartalmakat működtetni, közöttük koordinálni, miközben a reprezentált tartalmaknak a valóságban is létező céljait valósítja meg, és ez által valóságosan is létező hasznot teremtő módon képes a társadalom számára funkcionálni. A valóságos metaverzum önállóan létező és funkcionáló entitás. 

Hogyan hozható létre és működtethető egy ilyen módon specifikált, valóságosan létező metaverzum?

A metaverzum egy virtuálisan létező tér, csupán adatok és adatok közötti műveletek formájában, digitális módon, a hálózatban működő számítástechnika eszköztárával és számítástechnikai utasításokból álló programok alapján működik. A valóságos metaverzum és a valós világban létező tartalmak (beleértve az emberi felhasználókat, és más, a metaverzumban reprezentálandó, fizikailag létező dolgokat is) kapcsolatát a természetes kommunikációt is lehetővé tévő adatátviteli interfészek biztosítják, amely a releváns adatok kommunikációját valósítják meg a valós világ és a virtuális tér között. A valóságos metaverzum a valós világgal kapcsolatos, számára biztosított információkat a valós világ tartalmai szerint kategorizálja, és a valós világot megfelelően leképező relációkat rendel a kategóriákhoz. A metaverzumhoz kapcsolt valós világ tartalmai folyamatosan új információkat közvetítenek a metaverzum számára, amit a metaverzum az adott tartalmakhoz kapcsolódó kategorizálás és relácionálás műveletei szerint feldolgoz. A valóságos metaverzum tartalmazza, és aktív módon, a felismert összefüggések szerint rendezi a valós világhoz kapcsolódó információkat. 

A meghatározásból következően a valóságos metaverzum funkcionalitásának az alapja a mélytanuló mesterséges intelligencia elvei szerinti működés. Egy ilyen módon funkcionáló metevarzumot működtető mesterséges intelligenciának azonban nem csupán a számára biztosított adatok kapcsolatainak elemzése és ezekből generatív módon új információk létrehozása a feladata. A valóságos metaverzum működésének a célja, hogy a rendelkezésre álló adatok felhasználásával a reprezentált tartalmak számára önállóan, az igényeik által meghatározott aktív műveleteket végezzen. 

Az elvégzendő műveletek jellegét és az eredményét a különböző típusú, természetes formájú kommunikációt lehetővé tevő interfészeken keresztüli adatátvitel közvetíti a metaverzum és a fizikailag létező világ között. A valóságos metaverzumban a valós világban létező, a metaverzumban reprezentált tartalmak szerepe az általuk reprezentált információknak a metaverzumba történő közvetítésén túl kiegészül a mesterséges világban nehezen értelmezhető, de a valós világban természetes módon létező alapvető funkciókkal, a reprezentált tartalmakhoz kapcsolódó jelentés biztosításával és a szándék meghatározásával, amelyet az adott tartalmat a metaverzumban reprezentáló, a mélytanuló generatív mesterséges intelligencia által működtetett virtuális ügynökök (agent) valósítanak meg. A valóságos metaverzumban a fizikailag létező tartalmak az átadott információk alapján közvetített jelentés és a szándék megadásával a metaverzumban létrejövő és funkcionáló virtuális ügynökök által aktív módon reprezentálódnak.

Szemléletes példaként szolgálhat a valóságos metaverzum működésére, ahogy egy valóságos adásvétel történhet a metaverzum közreműködésével. Tegyük fel, hogy egy személy a lakását szeretné eladni, és egy másik személy egy lakást szeretne vásárolni, és mindezt a valóságos metaverzumban bonyolítják le, virtuális ügynököt hozva létre az eladási és a vételi feladatra, az adásvétel lebonyolítására. 

Az eladó, valóságosan létező személy, a jelentést és szándékot reprezentáló, természetes nyelven megfogalmazott utasításának megfelelő módon egy eladási szándékot képviselő virtuális ügynököt hoz létre a metaverzumban: metaverse ügynök, add el a lakásomat. 

Az eladásra létrehozott virtuális ügynök felhasználva a számára elérhető információkat azonosítja a feladatot, összegyűjti a személy tulajdonában álló lakás adatait, azokat interaktív, természetes párbeszédet folytató formában kommunikálva kiegészíti az adatbázisában reprezentált információk alapján még relevánsnak tekintett információkkal, és közzéteszi az eladó állapotot a metaverzumban. 

A vásárló, valóságosan létező személy, az ő saját jelentést és szándékot reprezentáló, természetes nyelven megfogalmazott utasításának megfelelő módon, egy másik, vételi szándékot képviselő virtuális ügynököt hoz létre a metaverzumban: metaverse ügynök, vásárolj nekem egy lakást. 

A vásárlásra létrehozott virtuális ügynök felhasználva a számára elérhető információkat azonosítja a feladatot, összegyűjti a személy lehetőségeinek és igényeinek megfelelő lakás adatait, azokat interaktív, természetes párbeszédet folytató formában kommunikálva kiegészíti az adatbázisában reprezentált információk alapján még relevánsnak tekintett információkkal, és közzéteszi a vásárlási szándékot a metaverzumban. 

A két virtuális ügynök aktív keresés által megtalálja egymást a metaverzumban, és a megadott szándékok alapján, önállóan, illetve a valóságban létező személyek bevonásával, azok szükség és igény szerinti interaktív közreműködésével, természetes formában zajló kommunikációt folytatva egyeztetési folyamatot végez, majd a virtuális ügynökök által létrejött megegyezés és a szándékot képviselő személyek jóváhagyása után, szintén a metaverzumban, végrehajtják a már a valós világra is kiterjedő, a valós világra is érvényes, a társadalmi törvényeknek és a szabályoknak megfelelő adásvételi adminisztrációt. 

A teljes folyamat a valóságos metaverzumban zajlik. A külső aktív tartalmak a jelentést reprezentálják (a lakás tulajdont és értéket képvisel) és szándékot határoznak meg (adásvétel), a virtuális ügynökök pedig a reprezentált jelentést és a szándékot meghatározó utasítások szerint önállóan járnak el a rendelkezésre álló adatokra épülő összefüggések aktív felhasználásával. 

Az ilyen módon funkcionáló valóságos metaverzum folytonosan működő, a külső tartalmak számára létező, azokat aktív módon reprezentáló, a külső tartalmak által interaktív módon megtapasztalható, de azoktól függetlenül is funkcionáló entitás. A valóságos metaverzum a működéséből származó módon bármilyen, a benne jelenlévő információk felhasználásával potenciálisan megvalósítható és a külső tartalmak által reprezentált jelentés és szándék meghatározásával specifikált feladat elvégzésére alkalmas. 

A valóságos metaverzumot a klasszikus adatáramlási formákon túl vizuális és természetes nyelvi kommunikáció köti össze a fizikai térben létező tartalmakkal, privát és a közösséget szolgáló tevékenységet végez, aktívan működő funkcionalitással rendelkezik amely interaktív kapcsolatban áll a valósággal, és a benne megvalósuló termékek és szolgáltatások a valóságos világban is értéket képviselnek. Egy ilyen, virtuálisan létező valóságos metaverzum a jelenleg rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök felhasználásával és módszerek segítségével már létrehozható és működtethető. Ez lehet a következő nagy dolog a technológia fejlődésben.

Intelligencia {button_primary}  Mesterséges Intelligencia {button_primary}  Társadalom {button_primary} 

The real metaverse - the virtual space where human intelligence is represented by artificial intelligence

Nincsenek megjegyzések