Page Nav

HIDE
FALSE
TRUE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}
header

A felsőbbrendű munkamódszer a kooperációra - Isten hipotézis III.

 Egy felsőbbrendű értelem ésszerű feladata , tevékenységének potenciális célja egy alsóbbrendű értelemnek a felsőbbrendű értelmi szint eléré...


 Egy felsőbbrendű értelem ésszerű feladata, tevékenységének potenciális célja egy alsóbbrendű értelemnek a felsőbbrendű értelmi szint elérése érdekében történő befolyásolása, hogy az értelem veszélyeztetés nélkül alkalmassá váljon az együttműködés céljából egy másik értelemmel történő közvetlen kapcsolatfelvételre. 

Az értelem az élő állapot fejlődésének a következménye, ezért a felsőbbrendű értelem, az értelem gondozása okán, akár közre is működhet az élet, és az értelem kialakulásában, és fejlődésében.

Milyen módon képes védeni a felsőbbrendű értelem egy kialakult értelem létezését, és hogyan képes támogatni az értelem fejlődését, a felsőbbrendű értelem kialakulását? Milyen formában létezhet kapcsolat egy felsőbbrendű értelem és egy alsóbbrendű értelem között?

Az értelemmel rendelkező szervezetek között az egymás veszélyeztetése nélküli, stabil, kölcsönös kapcsolat a felsőbbrendű értelem szintjén lehetséges. A felsőbbrendű értelem ezért, az értelem védelme érdekében, nem fedheti fel magát a valóságában az alsóbbrendű értelem számára. 

Egy felsőbbrendű értelmet a korlátlan létezése során megszerzett ismeretei, a tudásának szintje olyan képességekre teheti alkalmassá, amely az alsóbbrendű értelem számára érthetetlen, megmagyarázhatatlan, természetfeletti. A felsőbbrendű értelem az értelem létezésének támogatása során, a tudását felhasználva, képes elkerülni a kölcsönös kapcsolatot az alsóbbrendű értelemmel, és a valóságában rejtve maradva alkalmas az alsóbbrendű értelem gondozásának a feladatát végezni. 

Milyen formája lehet egy felsőbbrendű értelem és egy alsóbbrendű értelem kapcsolatának? Hogyan valósulhat meg a különböző értelmi szintű szervezetek között a kapcsolat, ami segíti az alsóbbrendű értelem számára a felsőbbrendű értelmi szint elérését, a kooperáció lehetőségének a megteremtését? Milyen módon hathat egy felsőbbrendű értelem egy alsóbbrendű értelemre úgy, hogy a felsőbbrendű értelem ne veszélyeztesse az alsóbbrendű értelem létezését? 

Az alsóbbrendű értelem befolyásolásának bizonyára nem lehet a területe a tudományos-technikai ismeretek átadása. A tudományos-technikai ismeretek szintje közvetlenül nem határozza meg az értelemmel rendelkező szervezet viselkedésének a módját, ahogy azt, mi, emberek, magunkon is tapasztalhatjuk. Egy értelemmel rendelkező szervezet tudományos-technikai ismereteinek a szintjét kívülről nem is célszerű befolyásolni, mert ha az értelemmel rendelkező szervezet az ismeretei felhalmozásában és használatában nem a saját fejlődési útját követi a saját fejlődési sebessége szerint, az a létezését veszélyeztető kockázatokat eredményezhet a szervezet számára. 

A felsőbbrendű értelemnek bizonyára nem lehet a célja az alsóbbrendű értelemmel kapcsolatban az alsóbbrendű értelem akaratával ellenkező tevékenységnek a kikényszerítése sem. Egy értelemmel rendelkező szervezetet nem célszerű külső hatásra az akaratával ellenkező tevékenységre kényszeríteni, mert az a létezésének a veszélyeztetését eredményezi. Minden értelemmel rendelkező szervezetnek saját, önálló akarata van, amit nem célszerű kívülről befolyásolni, mert hatékonyan és a létezésének kockázata nélkül csak a saját akaratával megegyező módon tud funkcionálni

A felsőbbrendű értelmi szint alapvetően nem az ismeretek birtoklásának, a tudásnak a megfelelő szintje, sokkal inkább az értelemmel rendelkező szervezet viselkedést meghatározó szándékainak a fenntartható kooperációt lehetővé tévő alkalmas formája

Mi lehet az együttműködés módszere egy felsőbbrendű értelemnek egy alsóbbrendű értelemmel kapcsolatban, amely képes az alsóbbrendű értelem szándékainak, azaz a viselkedésének, alapvetően az értelmének a formálására? Mi lehet az alkalmas módja a kapcsolat formájának, amivel egy alsóbbrendű értelem értelmének befolyásolása ésszerűen megvalósítható?

Az előzőekből következően egy alsóbbrendű értelem befolyásolása ésszerűen úgy kell történjen, hogy az ismeretek átadásának elkerülése miatt, és az akarat külső szándék általi közvetett formázása érdekében a felsőbbrendű értelem valósága rejtve marad.  

A befolyásolás történhet a természetben megjelenő, a felsőbbrendű értelem által célszerűen létrehozott, de az alsóbbrendű értelem számára a rendelkezésre álló ismeretei által nem megmagyarázható jelenségekkel. A befolyásolás formájának azonban alkalmasnak kell lennie arra, hogy a viselkedést meghatározó bonyolult, összetett koncepciók formálódhassanak. Ez a módszer viszont nehezen alkalmas bonyolult koncepciók átadására, és csak addig alkalmas befolyásolási forma, amíg az alsóbbrendű értelem számára a felsőbbrendű értelem valósága rejtve tud maradni, amíg az alsóbbrendű értelem nem érti meg a jelenségek valóságos eredetét. 

Bonyolult koncepciók átadására valójában a gondolatok alkalmasak. A felsőbbrendű értelemnek, a viselkedést meghatározni képes koncepciók átadásához, gondolatokat kell közvetíteni az alsóbbrendű értelem számára, úgy, hogy a személyes valósága rejtve marad. 

Mi, emberek, csak a saját értelmünket ismerjük, és esetleg más emberek értelmével tudunk egyelőre kapcsolatban lenni. Mi, emberek, a meggyőzés formájában, a nyelv eszközével adunk át egymásnak a gondolatok által formált koncepciókat. 

Ez a módszer azonban közvetlen kapcsolatot igényel. Egy felsőbbrendű értelem nem fedheti fel magát a meggyőzés formájának az alkalmazásához. Ezért egy felsőbbrendű értelem számára az emberiség, mint alsóbbrendű értelem befolyásolása, a megfelelő ismeretek birtokában, egyes emberek tudatának a módosítása segítségével lehetséges, ami az adott ember gondolatait befolyásolhatja, ami által a cselekedeteit meghatározhatja, ami következtében aztán a vita és a meggyőzés eszközeivel potenciálisan lehetővé teszi az egész emberiség tudatának a formálását, miközben a felsőbbrendű értelem a tevékenységében a háttérben maradhat.

Az emberiség számára a felsőbbrendű, ha létezik, kizárólag egyes, alkalmas embereken keresztül működhet, úgy, hogy a valóságában háttérben marad. A felsőbbrendű értelem csak és kizárólag egyes emberek egyedi cselekedetein keresztül tevékenykedik. 

Az egész társadalom viselkedésének befolyásolása egyes emberek tudatának módosításán keresztül történhet. Egy ember tudatának módosítása sokféle módon lehetséges, a megfelelő tudás birtokában akár közvetlenül az agyra hatva, de az agy egyedi komplexitását figyelembe véve, a gyakorlatban sokkal inkább megvalósítható közvetetten, megfelelő tapasztalatok közvetítése által, élményeken keresztül. 

A felsőbbrendű értelem az arra megfelelő emberek tudatának módosítását célszerűen alkalmas, vélt vagy valós élményeken keresztül valósíthatja meg. 

Az emberiség esetében a felsőbbrendű értelem munkaeszköze az egyedi ember, a munkamódszere pedig az egyes emberek tudatának a háttérből történő befolyásolása az egész társadalom viselkedésének módosítása érdekében az értelem értékének és a védelmének a felismerésére, a felsőbbrendű értelem szintjének az elérésére.

Ember {button_primary}  Isten {button_primary}

The working method of the superior mind

Nincsenek megjegyzések