Page Nav

HIDE
FALSE
TRUE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}
header

Mesterséges intelligencia forradalma az oktatásban - bármit, bárkinek, bárhol, bármikor, személyre szabottan

 A mesterséges intelligencia fejlődése mára elért arra a szintre, hogy az emberiség által digitális formában felhalmozott összes tudás menny...


 A mesterséges intelligencia fejlődése mára elért arra a szintre, hogy az emberiség által digitális formában felhalmozott összes tudás mennyisége elérhető, feldolgozható, és felhasználható a mesterséges intelligencia segítségével. A mesterséges intelligencia képes bármilyen digitális formában prezentált adathalmazban az összefüggések felismerésére és akár párbeszéd formájában emberi viselkedés szerű prezentálására. A generatív módon működő nagy nyelvi modulokat alkalmazó mesterséges intelligencia rendszerek alkalmasak összefüggő, az ember számára értelmes kommunikációra.

Ezzel az információ feldolgozó generativ mesterséges intelligencia rendszerek megteremtik az univerzális és ideális eszközét az ismeretek átadásának, az oktatásnak is. Egy ChatGPT szerű mesterséges intelligenciát alkalmazó, oktatási modullal kiegészített szolgáltatás potenciálisan alkalmas lenne arra, hogy egyetlen központi adatbázisra épülve bármilyen ismeretet, bármilyen meglévő tudáshoz alkalmazkodva, bármilyen nyelven, személyre szabottan, az egyéni haladási sebességet figyelembe véve bárkinek képes legyen megtanítani. Az oktatásra alkalmazott, nagy nyelvi modulokon működő generativ mesterséges intelligencia a könyvnyomtatáshoz mérhető forradalmat lenne képes megvalósítani az oktatásban.

A megvalósításhoz pedig gyakorlatilag minden a rendelkezésre áll, a technológiát csupán megfelelően alkalmazni szükséges. Az oktatás egyénileg választható avatár segítségével akár beszéd formájában élőben generálható, kiegészítve az ismeretek elsajátítását segítő, publikusan már jelenleg is rendelkezésre álló demonstrációs anyagokkal. Az adott témához, az ismeretek szintjéhez illeszkedő tananyag a mesterséges intelligencia által dinamikusan létrehozható és prezentálható. Az ismeretek prezentációját követően, a megszerzett tudásszintet interaktív módon felmérő ellenőrzés a transformer információ feldolgozó mesterséges intelligencia technológia alkalmazásával reverz módon a diáktól szerezhet vissza ismeretet, és a tanuló által elsajátított ismeretet összehasonlítva a tananyaggal, az oktató mesterséges intelligencia a különbségeket figyelembe véve, személyre szabottan, adaptiv módon képes formálni a személyes oktatás menetét. Az oktatás bármikor meg is szakítható a tanuló által feltett kérdésekkel, és a mesterséges intelligencia által generált ismeret közvetítés a visszajelzések alapján interaktív rugalmassággal folytatható.

Ezek a képességek a jelenleg rendelkezésre álló mesterséges intelligencia technológiája számára már most is potenciálisan rendelkezésre állnak, csupán egységes oktatási rendszerbe szervezésük szükséges.

A mesterséges intelligenciára épülő virtuális tanár végtelenül türelmes, mindent tud, bármit képes oktatni, a visszajelzést szolgáló viselhető biometriai szenzorok segítségével akár a testnevelést is, és képes alkalmazkodni bármilyen egyéni tanulási képességhez és sebességhez. A mesterséges intelligenciára épülő virtuális tanár ideális eszköze lehet az oktatásban az ismeretek átadásának, kamerát használó elemzés által akár a motorikus képességeket igénylő ismeretek elsajátításának is.

A mesterséges intelligencia alkalmazása azonban társadalmi veszélyekkel járhat az oktatásban is. A mesterséges intelligencia által működő nagy nyelvi modulokat felhasználó generativ transformer technológia nyilvánvalóan nem alkalmas jelenleg az információk jelentésének az értékelésére, ezért alkalmazása az oktatásban ideális eszközt hozna létre az információk kontrollálására alkalmas hatalom számára a társadalom manipulálására is. Mivel a mesterséges intelligencia a jelentés értékelése nélkül elfogadja a számára rendelkezésre álló adatbázisban az ismeretek között felismerhető összefüggéseket, hamis, rossz szándékú, manipulativ információk oktatására is alkalmas, ezért a társadalmi kontroll nélküli politikai elit soft power formájában hatékonyan képes lehet felhasználni a mesterséges intelligencia által működtetett oktatási rendszert a manipulativ információk irányított oktatására a hatalom fenntartása érdekében. 

A társadalomnak nem szabad a politikai hatalom által felügyelt vagy kontrollált adatbázist alkalmaznia egy mesterséges intelligencia által működő oktatási rendszerben. Az oktatásra felhasznált információk nyílt, bárki által ellenőrizhető, és társadalmi konszenzus alapján módosítható, a politikai hatalom beavatkozásának kizárásával fenntartott, Wikipédia szerű adatbázisra kell, hogy épüljön. Ennek a feltételnek a megvalósulása esetén azonban a demokrácia fenntartásának egyik alapköve is lehet a mesterséges intelligencia alkalmazása az oktatásban, mert demokratizálja, bárki számára egyformán lehetővé teszi a tudás megszerzésének a lehetőséget is.

A mesterséges intelligencia által megvalósított oktatás továbbá nem ideális eszköze az emberi viselkedés kialakításának, a nevelésnek sem. Az ember nevelésének a mesterséges intelligencia jelenléte esetén is a valóságosan is jelen lévő emberi interakció a megfelelő formája, ezért szükségszerű, hogy megmaradjon emberi tevékenységnek. A mesterséges intelligencia alkalmazása az oktatásban megteremtheti az ideális eszközét az ismeretek megszerzésének, és meghatározó módja lehet egy effektív társadalom megvalósulásának, de mivel optimálisan megvalósítja az ismeretek átadásának módját, azzal a veszéllyel is járhat, hogy az oktatásban a valóságos emberi kapcsolatok szükségessége nélkül mellőzötté válhat az ember számára a viselkedést meghatározó személyes nevelés alapvető szerepe.

A technikai fejlődés nem szabad, hogy a valóságosan is létező fizikai emberi kapcsolatok mellőzéséhez vezessen. Ennek a problémának a megoldásától is függ hosszú távon az emberiség biológiai formában történő tovább élese is. 

Ember {button_primary}  Tudomány {button_primary}  Mesterséges Intelligencia {button_primary}

The artificial intelligence revolution in education - teaching anything, anywhere, anytime, to anyone, in a personalized manner

Nincsenek megjegyzések